Villamos műszaki ellenőr feladata:

A müszaki ellenőrnek a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 16 §-a szerint kell eljárni.
Fő feladata az épittető képviselete gazdasági-müszaki kérdésekben. Az épittetőnek javaslatokat tehet, de a javaslatokról az épittető dönt.

Az épittetőnek olyan esetekben is célszerű müszaki ellenőrt megbizni, mikor azt a jogsazbály nem irja elő. A müszaki ellenőr az épittető segitségére lehet a szakterületét érintő kérdésekben, tervben szereplő müszaki megoldások gazdaságossági szempontból való felülvizsgálata, kivitelezők kiválasztása, stb.
Villamos műszaki ellenőr
Mikor kell villamos műszaki ellenőrt alkalmazni?

Szakági épitési müszaki ellenőrt az alábbi esetekben lehet mellőzni:
(3) ....
a) legfeljebb az alábbi jellemzőjű épitményt , épitményrészt érintő épitőipari kivitelezési tevékenység esetén:
aa) 300 m2 összes szintterület
ab) három beépitett épitményszint (alápincézett, földszint + tetőtés beépités)
ac) 1000 m3 bruttó térfogat
ad) 7,5 m-es épitménymagasság
ae) az af) alpont kivételével 5,4 m-es szerkezeti nyilásméret vagy
af) 6,6 m-es falköz, oszlopköz méretű előregyártott födémszerkezet, vagy
b) a bejelentéshez kötött épitményt, épitési tevékenységet érintő épitőipari kivitelezés esetén, vagy
c) polgári lőteret,
d) hirközlési épitményt,
e) nem közhasználatú parkot, játszóteret, sportpályát,
f) keritést, vagy
g) támfalakat, ha a megtámasztott föld magassága nem haladja meg az 1,5 m-t,
érintő épitőipari kivitelezési tevékenység esetén.
(4)
A kivitelezési dokumentáció tartalma a (3) bekezdésben meghatározottak szerint a jogszabályban meghatározott védelemmel érintett müemléki területen álló meglévő épitmény homlokzatán végzett épitési tevékenység (pl. átalakitás, felujitás, nyilászárócsere, vakolás, szinezés, felületképzés), a homlokzatára, födémre vagy tetőzetére szerelt bármely szerelvény, berendezés, antenna, antennatartó szerkezet, műtárgy létesitése, valamint az ilyen épitményeken, területeken hirdetési vagy reklámcélú épitmények, berendezések, szerkezetek elhelyezése során.
(191/2009.(IX.15. Korm. rendelet (22 §. 3.4. bek.)
Villamos mérnökiroda
Főmenü
Müszaki ellenőr
© by insert Metrigráf Kft
Vállaljuk:
Metrigráf Kft
9028 Győr
Fehérvári u. 159/A

e-mail: info@metrigraf.hu
tel.: +36 70 9455-972
- Családi házak, közintézmények villamos hálózatának tervezését

- Ipari csarnokok, építmények
villamos tervezését

- Világitás tervezést

- Gyengeáramú hálózatok terve- zését

- Villámvédelemi berendezés ter- vezését

- Müszaki ellenőri feladatok elvégzését